Sťahujeme sa: Pozastavenie expedícií a vydávania tovaru od 5. do 9. júna 2023