Lepiť spoje plávajúcich podláh, keď majú tzv. klik systém?